Spring til indhold

Cykelstier

Flere skal cykle i Odense. Derfor skal vi have et sammenhængende net at cykelstier i Odense. 

Odense Kommune har over 560 km. cykelstier og et af verdens bedste cykelstinet. Der mangler dog enkelte forbindelser i det samlede cykelstisystem, hvilke kan ses med gult og grønt på nedenstående kort. De manglende forbindelser er alle langs større veje. På store dele af det øvrige vejnet er der ikke behov for cykelstier, da trafikmængderne og hastigheden ofte er lavere på de mindre lokale veje end på de større veje. 

Der er dog enkelte af de større veje, hvor cykelforholdene ikke er gode, men hvor det ikke er muligt at anlægge cykelstier pga. pladsmangel. Her kan andre virkemidler komme i spil for at sikre bedre forhold for cyklisterne. Det drejer sig bl.a. om 2-1 veje, hastighedsdæmpende tiltag, fællesstier og cykelbaner.

 

 


Cykelstinettet foreslås udbygget på følgende veje:

 

 

 

 

Cyklisternes By
  • Nørregade 36
  • 5000 Odense C
  • CVR-nummer: 35209115
Cyklisternes By logo