Spring til indhold

Gåbusser

En gåbus består af ca. 10-12 børn, der sammen med 2 ældre elever fra 6.-9. klasse følges i skole langs en fastlagt rute med aftalte stoppesteder. Alle deltagere bliver udstyret med refleksveste. Samtidig har de ældre elever en smartphone, hvor de tjekker de små elever ind, når de stiger på gåbussen, og når de kommer frem til skolen. Forældrene modtager en mail, når deres barn tjekker ind, og når barnet er ankommet på skolen.

Dekorativt billede.
Billedet ejes af Dansk Skoleidræt

Projekt Gåbus har som overordnet formål at skabe større sikkerhed, sundhed, trivsel og læring for eleverne på landets skoler samt at skabe en holdnings- og adfærdsændring blandt eleverne, således at aktive og sikre transportvaner grundlægges i den tidlige skolealder og videreføres i voksenlivet.

Projektet bygger på bevægelse og fællesskab som vigtige omdrejningspunkter i forhold til at fremme effekt(er) inden for kerneområderne trafiksikkerhed, sundhed, trivsel og læring.

 

Projektet er blevet testet som pilotprojekt i 2012-2014. Her har der været gode erfaringer at hente. Der har været stor tilfredshed blandt gåbussens brugere på de deltagende pilotskoler. Forældrene er trygge ved at sende deres børn med skolens gåbus, de små elever er glade for fællesskabet med jævnaldrende kammerater, og de ser op til og er trygge ved de store chauffører fra skolen. Chaufførerne oplever et særligt fællesskab og ansvar omkring det at være gåbus-chauffører.

Gåbus i Odense

20 % af skolebørnene i Odense bliver kørt i skole. I de tilfælde, hvor de køres af forældrene, eller hvor kommunen betaler for transporten pga. farlig skolevej, er der mulighed for at etablere gåbusser. Formålet er derfor, at flere børn skal komme i skole uden brug af bil, bus og taxi, således at de får bedre trafiktræning, sikkerhed og mere motion.

Find gåbusser i Odense Kommune og kontaktpersoner

Læs også mere på www.gåbus.dk eller henvend dig på cyklisternesby@odense.dk.

 

Cyklisternes By
  • Nørregade 36
  • 5000 Odense C
  • CVR-nummer: 35209115
Cyklisternes By logo