Supercykelstier

Visionen for supercykelstierne i Odense er, at det er en oplevelsesrig, effektiv og sikker cykelrute. Cyklisternes Bys hovedfokus er at skabe fremkommelighed og tryghed i et samlet ruteforløb, både rundt i Odense og på tværs af byen og ud til nabokommunerne.

Supercykelstier i Odense

Supercykelstiernes fremkommelighed er styrket med stibroer og tunneller ved mange af de krydsninger, der er langs stierne, og alle steder er stierne så brede som byrummet tillader det, så der er plads til både de hurtigste cyklister og de cyklister, der gerne vil nyde omgivelserne i et lidt langsommere tempo.

 

Med tiden skal der være op til 13 ruter i byens supercykelstinet. Supercykelstinettet er noget som der arbejdes løbende på. Både når det gælder vedligeholdelsen af de eksisterende ruter, men også indvielsen af nye ruter. Supercykelstinettet skal skabe gode cykelruter for de mange cykelpendlere og forhåbentlig motivere andre til også at hoppe på cyklen, når de skal til arbejde og uddannelse. De gode cykelforbindelser skal være med til at fastholde Odense som en af de bedste cykelbyer i landet.

 

Nuværende supercykelstier

  1. Campusruten: Bymidten - campus Odense
  2. Centrumruten: Centrum
  3. Havneruten: Odins Bro - Næsby
  4. Højbyruten: Bymidten - Højby
  5. Langesøruten: Åløkke - Langesø
  6. Næsbyruten: Byens Bro - Næsby
  7. Lumbyruten: Lumby
  8. Vollsmoseruten: Ejbygade - Vollsmose

Fremtidige supercykelstier

På kortet kan du se de fremtidige supercykelstier vist med blå. Du kan desuden finde mere information om, hvornår de fremtidige strækninger bliver etableret under aktuelle projekter

Du kan finde alle cykelstier i Odense Kommune på stikortet 2017.